Statsforvaltaren i Vestland
Statens hus, Njøsavegen 2
6863 Leikanger
Ansvarlig person
Ingunn Broch Hauge
Telefon: 57643020
Mobil: 57643020
E-post adresse: [email protected]


Klubb/arrangementDatoPåmeldingsfrist
Fagsamling for kommunane i Vestland (beredskap)05.11.2024 
Øving- og fagseminar om CBRNE med særleg vekt på atomberedskap26.09.2024 
Dialog SKOG 2/24 - Oppfølging av ulovlege landbruksvegar20.08.202412.08.2024
Landbrukskonferansen 2024 - kvar dag for landbruket25.09.202412.08.2024
Rettleiing ny opplæringslov - Bruk av alternativ opplæringsarena02.09.202426.08.2024
Dialog SKOG 3/23 - Skogen på Vestlandet i 209010.09.202409.09.2024
Dialog SKOG 3/24 - Har vi kontroll?10.09.202409.09.2024
Rettleiing ny opplæringslov - Fysisk inngripen16.09.202409.09.2024
Webinar - Realkompetansevurdering24.09.202420.09.2024
Rettleiing ny opplæringslov - Undervegsvurdering og sluttvurdering30.09.202423.09.2024
Rettleiing ny opplæringslov - Førebuande opplæring for vaksne07.10.202430.09.2024
Rettleiing ny opplæringslov - Omgrepet personleg assistanse21.10.202414.10.2024
Rettleiing ny opplæringslov - Krenkingar og skulemiljø04.11.202428.10.2024
Rettleiing ny opplæringslov - Fleksibilitet i fag- og timefordelinga, fjernundervising og tilsyn med privat heimeundervisning11.11.202404.11.2024
Rettleiing ny opplæringslov - Individuelt tilrettelagt opplæring25.11.202418.11.2024
Rettleiing ny opplæringslov - Bekymringsfullt skolefråvær02.12.202425.11.2024
Rettleiing ny opplæringslov - Klage på gjennomføring av spesialundervisning16.12.202409.12.2024