Oppvekstkonferansen - sammen om ung inkludering

Statsforvalteren i Nordland, Nordland fylkeskommune, KS, Helse Nord, Nordlandsforskning og NAV Nordland inviterer til Oppvekstkonferansen 2024.

Konferansens innhold er aktuelt for alle som jobber med barn og unge i kommunene.

Hovedtema for Oppvekstkonferansen 2024 er inkludering. Konferansen ser på dette på ulike nivåer:

  • Hvilke samfunnsutfordringer skaper utenforskap?
  • Hva er status i Nordland?
  • Hvordan jobber vi med inkludering i Nordland?

I Nordland har vi både plass til og behov for alle. Det er et felles mål at alle unge skal kjenne på tilhørighet og ha mulighet for å delta i samfunnet ut fra egne forutsetninger. 

Etableringen av en årlig felles oppvekst konferanse er første steg på veien.


Partnerskapsavtale: 

De seks arrrangørere har inngått en partnerskapsavtale for tettere samarbeid og mer helhetlig arbeid med ung inkludering.


Oppvekstkonferansen vises digitalt på Teams for de som er interessert og påmeldte som ikke kan delta pga. uværet.

Det er ikke åpent for spørsmål i chat underveis i konferansen. 

Dag 1: Klikk her!

Dag 2: Klikk her!

Viktig info:

Påmeldte til middag som ikke møter opp vil måtte dekke kostnaden selv og bli fakturert i ettertid.


Ventelisten er flyttet over til manuell liste siden det nærmer seg konferansen. Ta kontakt for venteliste på: [email protected]

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon