Webinar om Housing First

Tema; Bustadar


Webinaret er eit tilbod til kommunar som jobbar etter Housing First-metoden, eller ønskjer å starte opp arbeid etter Housing First-metoden. 


Program


  • Velkommen v/Lars-Marius Ulfrstad, seksjonsleiar hjå Statsforvaltaren i Vestland
  • Korleis skaffer kommunen bustader til deltakarane i Housing First v/tre kommunar
  • Kva seier Boligmeldingen om bustader og tenester til bustadlause og personar med utfordringar innan rus og/eller psykisk helse? v/Lars-Marius Ulfrstad
  • Kva verkemidlar og moglegheiter finst, for å skaffe bustader til personar med utfordringar innan rus og/eller psykisk helse? v/Bjarte Bøe Alræk, avdelingsdirektør i Husbanken
  • Spørsmål og avslutning


Arrangør: Statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland, Husbanken, NAPHA og Kinn kommune

Målgruppe: Kommunar som jobbar etter Housing First-metoden eller ønskjer å starte opp arbeid etter Housing First-metoden
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon