Nosework trinn 2: 
Kurset for deg som har deltatt på et nybegynnerkurs i nosework tidligere, og som syntes det var så gøy at du vil lære enda mer!
Det gjør ikke noe om du fortsatt er usikker på om hunden går på bare duft. Vi tilpasser øvelsene til hunden, og du får masse nye ideer.
Kurset består mest av praktisk trening med en og en hund, vi fletter teorien inn i praksis, og lærer masse av å observere andre. (Max fem deltakere).
Du får med deg et kurshefte med de viktigste punktene vi går igjennom.
Tema for kurset: 
-Overgangen fra direkte belønning til kun duft. Hvor langt har hver hund kommet nå? -og hvordan fortsetter vi?
-Nye søksutfordringer som høye gjemmer, terskelsøk, hjørner, forvirrende duftbilde, variert emballasje, et v.s flere gjemmer, osv.
-Trenerferdigheter som timing, belønningsplassering, transporter, startrutiner, sluttrutiner, belønningsstrategier.
-Observere søket! Hva ser vi etter, og hvordan øve på å bli skikkelig god på å observere de ulike fasene i søket.
-Alt du behøver å vite om Luktgjenkjenningstesten/LGT.

Tid: Lørdag og søndag fra 1000-1500

Du vil få tilsendt en mail med detaljert kursplan og annen informasjon ca. en uke før kursstart.
Ring gjerne til instruktøren Lillian ved spørsmål: 97193277

 

Registreringsskjema

Velg ønsket påmelding *
Fornavn *
Etternavn *
Adresse *
Postnr
Poststed
Telefon
E-postadresse
Gjenta e-post
Hundens navn *
Rase *
Født  
Kjønn
Hva ønsker du å lære på kurset?
 *
(gjelder nyhetsbrev, hjemmelekser, informasjon om kurs og aktiviteter i avdelingen).
 *
Jeg har lest og aksepterert Catch hundetrenings personvernerklæring.
 *
Påmelding er økonomisk bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding belastes 50% av kursavgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før første kursdag, belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre. Ved avlysning eller utsettelse av kurs blir deltakeren automatisk påmeldt et erstatningskurs med tilsvarende innhold som opprinnelig kurs. Dersom det ikke settes opp erstatningskurs innen 6 måneder fra opprinnelig kursdato refunderes deltakeravgiften.
 *
Jeg bekrefter at jeg deltar på kurset på eget ansvar, og at jeg selv er ansvarlig for skader jeg eller min hund måtte forårsake. Jeg vil ikke rette erstatningssøksmål mot instruktøren eller Catch Hundetrening AS om jeg eller min hund skulle bli skadet i forbindelse med kurset. Jeg er selv ansvarlig for at jeg og min hund er tilstrekkelig forsikret. (Vi anbefaler å ha en hundeforsikring som dekker evt. veterinærutgifter).

Priser

Tidspunkt

Antall ledige plasser

5

Sted

Kontaktinformasjon