ALIS logo

Kurs i individuell veiledning i spesialistutdanningen for leger 11-12 juni 2024, Nermo hotell, Øyer i Gudbrandsdalen

Kurs i individuell veiledning i spesialistutdanningen for leger :

 • Tirsdag 11. juni og onsdag 12. juni 2024

ALIS  Øst har gleden av å invitere til to dagers kurs i individuell veiledning i vakre omgivelser i Øyer i Gudbrandsdalen.  Kurset er godkjent med 18 poeng i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin og med 18 poeng som klinisk emnekurs i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

Kursledere:  Elin Hoel og Øystein Skjåk

Rammen for kurset:  
Kurset går over to dager.  4 timer forberedelse og 2 x 7 timer oppmøtekurs, totalt 18 timer.  Tirsdag kl. 10.00-17.00, onsdag kl. 09.00 - 16.00. Fullpensjon for de som bor på hotellet, dagpakker for ikkeboende. Kost og losji gjøres opp med hotellet av den enkelte deltager. Nermo hotell ligger naturskjønt til på solsiden sør i Gudbrandsdalen. Vi bestiller transport fra Lillehammer stasjon for de som ankommer med toget sørfra klokka 09.41, det har avreise fra Oslo S 07.34.

Målgruppe:
Veiledere av LIS3 i ny ordning for spesialistutdanningen i allmennmedisin og samfunnsmedisin. LIS1-veiledere, SamLIS og ALIS er også velkomne.

Pris:

 • Kursavgift kr.  4200,-  Følger legeforeningens satser. 
 • Kost og losji kommer i tillegg til kursavgiften:
  • Pris fra mandag 10/6: 1595,- pr person i enkeltrom inkludert frokost.
  • Pris helpensjonspakke 11/6: Kr 2345,- per person i enkeltrom, fullpensjonspakke «Hjemmekoselig» per døgn.
  • Dagpakke for ikke-boende kr 845,- pr person pr dag.

Finansiering:

Legeforeningens Utdanningsfond II dekker reise, kost og losji for alle deltagerne (innenfor visse rammer). ALIS-tilskuddet dekker kursavgift, praksiskompensasjon og ev. andre utgifter til kurset som fond II ikke dekker for ALISene, mens kursavgift og praksiskompensasjon til ferdige spesialister i allmennmedisin som er eller skal bli veiledere dekkes av de 5% av ALIS-tilskuddet som kommunen kan holde tilbake, nettopp for å dekke slike utgifter.

Forberedelser før kurset:

 • Les Kurshefte om individuell veiledning og supervisjon i legers spesialistutdanning. Du finner det her. Vi tar med et hefte til hver på første kursdag.
 • Les Spesialistforskriften med kommentarer. Orienter dere om det som står om "registrerte utdanningsvirksomheter", det omfatter allmenn- og samfunnsmedisin. Det er ikke forventet at dere skal pugge innholdet. Hopp over det som står om "godkjente utdanningsvirksomheter", det gjelder sykehusene. 
 • Les temaheftet for allmennmedisin eller temahefte for samfunnsmedisin.
 • Til gruppesamtale om egen læring: Ta med en case/eksempel på en situasjon du har blitt veiledet i etter studietiden. Om du ikke har fått noe særlig veiledning ber vi deg huske en episode der du skulle ønske at du hadde fått veiledning. Den finnes. Dette skal brukes i gruppearbeidet som innleder kurset.
 • Ta med eksempel fra egen praksis: En konkret problemstilling du står oppe i nå, og som du ønsker veiledning på (til bruk i ferdighetstrening). 
 • Gjennomfør en evalueringssamtale med din LIS. Forslag til spørsmål:
  • Hvordan synes du din læring som spesialistkandidat har vært til nå?
  • Hvordan synes du veiledning og supervisjon har fungert til nå?
  • Hva kan forbedres eller gjøre at du lærer mer?
 • Gjennomfør en felleskonsultasjon med din LIS om du er allmennlege. Samfunnsmedisinerne tar med egne utfordringer i å kompetansevurdere sin LIS.
 • Som om ikke det var nok: Vi er i ferd med å utvikle et forberedende nettkurs på Kahoot-plattformen. Deltagerne vil få en egen e-post 14 dager før kurset der de blir spurt om å pilotere dette nettkurset, noe vi håper flest mulig har lyst og anledning til.

Kurset bidrar til oppnåelse av følgende læringsmål:

 • FKM LM-04: Kunne håndtere etiske utfordringer i egen spesialitet, gjennomføre etisk refleksjon og veilede andre
 • FKM LM-20: Ha gode ferdigheter i å veilede og gi supervisjon.
 • FKM LM-23: Kunne kommunisere om eget fag på en måte som er tilpasset mottakere som kollegaer, samarbeidspartnere, pasienter og media.
 • FKM LM-73: Kunne reflektere over hvordan egne egenskaper, holdninger og verdier påvirker arbeidsmiljøet og rollen som arbeidstaker, leder og kollega.
 • ALM-002: Kunne evaluere styrker og begrensninger i egne kunnskaper og ferdigheter, og selvstendig kunne veilede kolleger i tilsvarende evaluering.
 • ALM-042 Kommunikasjon og samhandling: Ha gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig, og kunne forstå pasientens nonverbale kommunikasjon.
 • ALM-047 Kommunikasjon og samhandling: Selvstendig kunne håndtere uenighet og følelsesmessige vanskelige samtaler.
 • SAM-008: beherske formidling av bred samfunnsmedisins kunnskap og være i stand til å veilede og gi råd til samarbeidspartnere, virksomheter, beslutningstakere, befolkning og media
 • SAM-009: Ha god kunnskap om sin rolle som rådgiver i egen organisasjon.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon