Webinar: Kan økonomisk vekst, klimakutt og naturmangfold forenes?

Kan økonomisk vekst, klimakutt og naturmangfold forenes?

Hjertelig velkommen til webinar i regi av Grønn By torsdag 28. mai klokken 10.30. Både nasjonen og regionen har satt seg ambisiøse klimamål. Klarer vi å oppnå disse samtidig som vi kan fortsette den økonomiske veksten? Klarer vi også å ivareta naturmangfoldet vårt? Dette er en pågående debatt innenfor klimaforskningen, og denne debatten ønsker vi å belyse i dette webinaret.

For å se nærmere på dette har vi med oss tre dyktige forskere:

  • Oluf Langhelle, Professor UiS, holder innlegget: Økonomisk vekst og klimakutt – kan de forenes?
  • Carlo Aall, Professor i bærekraftig utvikling ved Høgskulen på Vestlandet og leder for Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning (Noradapt) ved Vestlandsforsking, holder innlegget: Reduksjon av samfunnets miljøbelastning – vi må endre vårt forbruk   
  • Ana Faria Lopes, stipendiat ved Handelshøgskolen UiS, holder innlegget: The other side of the problem – what is the value of what Nature provides us with and why should we preserve it?

Prosjektleder i Grønn By, Mette Vabø, vil styre ordet under webinaret. Det blir anledning til diskusjon og spørsmål etter foredragene.

OBS: Påmeldingsfristen er 27. mai klokken 12.00 - link til webinaret sendes ut i etterkant av påmeldingsfristen.


Vennlig hilsen Grønn By

 

Registreringsskjema