VM i Skreifiske 2018

Avbestilling og uteblivelse (No show):

Kjøp eller reservasjon er bindende for begge parter. Dersom den ene parten bryter avtalen, er vedkommende forpliktet til å betale erstatning til den andre parten. Dersom arrangøren har hatt spesielle omkostninger på grunn av bestillingen, erstatter deltakeren disse omkostninger fullt ut. Erstatning for påmeldinger som ikke blir tatt i bruk, beregnes etter følgende praksis:
Enkeltpåmelding/grupper:
- Dersom deltakeren uteblir uten avbestilling, betaler deltaker for bestillt deltakelse.
- For at arrangøren skal avstå fra erstatning, må avbestilling være gjort senest 3 uker før arrangemetsstart. 

   Skjer avbestilling senere, betaler deltaker samme erstatning som ved No show.
- Ved sykdom betales deltakelsen av deltaker. Deltaker har selv ansvar for om reiseforsikringsselskapet skal tilbakebetale beløpet.
Firmareservasjon: bestilles via epost - post@vmiskreifiske.no
- Dersom gruppen uteblir uten avbestilling, betaler firma hele prisen for bestilt deltakelse.
- For at arrangøren skal avstå fra erstatning, må avbestilling være gjort senest 1. februar.
- Senest 6 uker før arrangementstart: Firma må betale 50% av totalprisen
- Senest 4 uker før arrangementstart: Firma må betale 75% av totalprisen
- Skjer avbestilling senere enn 3 uker før ankomst, betaler firma samme erstatning som ved No show.

Gavekort:
Ønsker du å gi en unik gave til noen, er vårt tilbud om gavekort en god løsning. For å kjøpe gavekort må du [klikk her]. Verdikoden som fremkommer på gavekortet benyttes i neste omgang ved ordinær påmelding til vårt arrangement VM i Skreifiske.

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Mobil
 *
Billett-type
 *
Klasse (dame/mann/junior)
 *
Gruppepåmelding
Ønsker du/dere å være en del av en gruppe som reiser sammen på havet? Lag et gruppenavn, slik at vi kan sette dere på samme båt. Vi tar forbehold om størrelsene på båtene.
Annen info
Dersom du har annen relevant informasjon til påmeldingen.
Privat båt
Kampanjekode