VJFL Jegerprøven 2020

VJFL Jegerprøvekurs 2020

Velkommen til jegerprøvekurs over 2 helger 

Teoridelen til kurset holdes på Vågen Bygdesenter ved Vågen skule, Ølensvåg og utedager med skyting og praktiske oppgaver vil foregå på skyteanlegget på Fikse 

Kurset består av 9 moduler hvorav 4 er obligatoriske.
Samling 1,2,3 og 4 har obligatorisk oppmøte. 

Kursdeltagere kan ha fravær fra inntil 2 samlinger, fra samling 5, 6, 7, 8 eller 9. Ved fravær skal kandidaten levere dokumentasjon til instruktøren for bestått test fra e-læringa for den samlingen.

Foreløpig kursplaner: 

Dato

Tidsrom Fra/Til

Sted

Tema for dagen

Anbefalt pensum

14/8

18:30-21:30

Vågen Bygdasenter

1. Samling *

Innledning - Jakt og holdninger - human jakt

Jegerprøveboka

Side 12-45

15/8

09:00-15:00

Fikse Skytebane

2. Samling *

Våpen og våpenlovgivning

3. Samling*

Human og sikker jakt

Jegerprøveboka

Side 48-87

Jegerprøveboka

Side 90-113

16/8

09:00-15:00

Fikse Skytebane

4. Samling *

Skyting med hagl og rifle

Jegerprøveboka

Side 116-141

21/8

18:30-21:30

Vågen Bygdasenter

5. Samling

Artskunnskap

Jegerprøveboka

Side 144-219

22/8

09:00-15:00

Vågen Bygdasenter

6. Samling

Lover-Forskrifter

7. Samling

Jaktformer

Jegerprøveboka

Side 222-255

Jegerprøveboka

Side 258-287

23/8

09:00-15:00

Vågen Bygdasenter

8. Samling

Ettersøk

9. Samling

Håndtering av felt vilt-

Oppsummering av alle

samlingene

Jegerprøveboka

Side 290-309

Jegerprøveboka

Side 312-339


Endringer kan forekomme.

Personer som ikke har fylt 18 år må ha med fullmakt fra foresatte. (Skjema utdeles på kurset). Eksamen kan først avlegger i det kalenderåret du fyller 14 år.

Kursavgift og bok
Medlemskap ut 2020 i Vindafjord Jakt og Fiskelag (og NJFF) er inkludert i kurset.
Det anbefales å kjøpe Jegerprøveboka til kurset. NB: Ny jegerprøvebok kom i januar 2017!
Bokpakken koster 500,- kr. og kan bestilles ved å forhåndsbetale ved påmelding. Pakken inkluderer Jegerprøveboka, Arbeidshefte og Lover-og forskrifter.

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Fødselsdato
 *
E-postadresse
 *
Mobil
 *
Adresse
 *
Postnummer og sted
 *
Klasse/kategori
 *
 *