Vindkraftseminar

NORSK VINDKRAFT; TIL VELSIGNELSE ELLER FORBANNELSE?

La Naturen Leve (LNL), Naturvernforbundet i Rogaland, Forum for Natur og Friluftsliv Rogaland, Stavanger og Haugesund Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund avd. Rogaland og Norsk Ornitologisk Forening ønsker velkommen til Vindkraftseminar i Naturvernforbundets møtelokale (Mostun natursenter) i Stavanger torsdag 31 mai kl 12.00 – 16.30. 


PROGRAM

12.00

Lett lunsj og mingling

12.30

Velkommen 

ved Erik Thoring, Naturvernforbundet i Rogaland

Hvilke virkninger får utbyggingsplanene for vindkraft på Norges og Rogalands natur? Hva er alternativene til vindkraft på våre fjell?

ved Sveinulf Vågene, LNL

Norge er et vannkraftland! Norsk vannkraft i dag og potensialet mot 2050.

ved Professor Emeritus Ånund Killingtveit, NTNU/Cedren

Spørsmål til innlederne og kort pause.

14.20

Hubro. 

ved Arnt Ove Jøsang. Bilder og fortellinger om hubroen

Havvind – Europas mulighet til å møte fornybarmålene for vindkraft.

ved John Olav Giæver Tande, SINTEF

En lokalpolitikers erfaringer med vindkraften

ved John Mong, Kommunepolitiker i Egersund

Et politisk perspektiv på videre vindkraftutbygging i Rogaland

ved Janne Johnsen, Gruppeleder Høyre på Fylkestinget

Vindkraft, friluftsliv og rekreasjon

ved Per Hanasand, Styreleder, Stavanger Turistforening

Spørsmål til foredragsholderne


Ca. kl. 16.30: Avslutning


Seminaret koster kr 100 og er åpent for alle. Det er gratis for studenter og skoleelever, men vi må vite hvor mange som kommer for å bestille riktig mengde mat, så send derfor en mail til sissel@mostun.no og meld deg på som elev/student. 

Av hensyn til serveringen ber vi om påmelding. Innbetalt påmeldingsavgift blir ikke refundert ved avmelding.


Her ligger Mostun natursenter: Kart


La Naturen Leve: http://lanaturenleve.no

Naturvernforbundet: https://naturvernforbundet.no/rogaland/

Stavanger Turistforening: https://www.stf.no/

NJFF: https://www.njff.no/fylkeslag/rogaland

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon