Onkokirurgisk vårmøte 2021

Onkokirurgisk vårmøte 2021 avholdes torsdag 15. april kl 12-15 som digitalt møte

Vi har et spennende program som er destillert fra fjorårets avlysning og håper flest mulig interesserte kirurger, onkologer, radiologer, patologer og andre med interesse for Gi-kreft kan delta.

Selv om Covid-situasjonen skulle lysne utover våren ønsker vi ikke å måtte gjenta fjorårets avlysning og satser derfor i år på foredrag og diskusjoner digitalt. Møteplattform med detaljer er under utarbeidelse. 

Program med tema for møtet kan lastes ned til høyre→

Hold av tiden, meld deg på og informer videre til kolleger og venner!


med vennlig hilsen

styret i NGICG


 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Stilling
 *
Spesialitet (eller under utdanning)
 *
Arbeidssted (sykehus/firma)
 *
 *