Spesialtilbud for landslagsskolen på utvidet fotballforsikring sesongen 2020/21

Tilbudet gjelder ved fornyelse og nytegning.

Din Fotballkrets gir deg dette tilbudet da du er nominert eller deltar på landslagsskolen.

Som nominert spiller får du 30% rabatt på utvidet forsikring.

Alle fotballspillere har gjennom laget sitt en grunnforsikring, men her må man vente 60 dager før behandling dekkes av forsikringen. Som aktiv spiller med hyppige treninger og kamper, er man naturlig nok mer utsatt for skader.

Forsikringsperiode:     01.03.2020 - 28.02.2021          kr.  1.120,- (Ordinær pris kr. 1.600,-)

                                        01.09.2020 - 28.02.2021          kr.   560,-

                                        07.10.2020 - 28.02.2021          kr.   373,-

                                        01.12.2020 - 28.02.2021          kr.   280,-

Forsikringen trer i kraft straks den er betalt.

   

(Hvis utøver skal spille på seniorlag kan man ikke kjøpe rabattert forsikring for landslagsskolen. Det må da kjøpes lisens for det nivået man spiller på. Det kan du finne her: https://fotball.formstack.com/forms/utvidet_fotballforsikring_2017

   

Med utvidet forsikring får du;

  • Rask diagnose/utredning – oppstart innen 3 dager
  • Rask behandling – oppstart innen 3 dager etter utredning
  • Tilgang til spesialister i idrettsmedisin
  • Raskere tilbake på trening og kamp


Betaling skjer under her. Fyll inn feltene samt din kortinformasjonen. 

Forsikringen din trer i kraft straks du har gjennomført dette!


De som har registrert seg og betalt utvidet lisens for denne perioden vil få tilsendt tilbud om å fornye forsikringen ved forsikrings periodens slutt. 

Du vil da få den rabatten som til enhver tid gjelder landslagsskolen.


Ved skade kontakt Skadetelefonen (tlf 987 02033).

 

Registreringsskjema