Utstillerpåmelding / Exhibitor registration form - Høstkonferansen 2018

English follows. 

Påmelding for utstillere på ISF sin høstkonferanse på Sundvolden hotell, 27-29. august 2018.


Ved fakturabetaling: Husk å velge riktig klasse/kategori (ønsker faktura) samt å fylle inn faktureringsinformasjonen ved å huke av "Ønsker faktura" i avkrysningsboksen.

Alle priser er eksklusiv MVA. 25% MVA tilkommer.


For utstillere i år tilbys to enkeltrom.

Vi kan også gladelig bekrefte at den nye delen av Sundvolden Hotel i år blir brukt både til foredrag og utstillerområde. Dette innebærer en mer romslig og strategisk plassert standplass for våre utstillere.


Mer om betingelser og informasjon for utstillere finnes på ISF sine sider, isf.no

For spørsmål rundt påmelding, vennligst kontakt service@isf.no


------------------------------------------------------------------------------------


Registration for exhibitors for ISF høstkonferanse at Sundvolden hotel, 27-29. august 2018.


By invoice payment: Remember to choose correct category (wants invoice), as well as fill in the invoice information by selecting the "Wants invoice" option in the checkbox.

All prices are exclusive VAT. 25% VAT will  be added. 


This year the exhibitors vil get two single bedrooms. 

We can also gladly confirm that the new part of Sundvolden Hotel will this year be used for both talks and exhibitor area. This means there will be more room and strategically better placed stands for our exhibitors. 


More about conditions and information for our exhibitors is available on the ISF webpage, ISF.no 

For more questions regarding registration, please contact service@isf.no


The registration deadline has passed or the event is fully booked