Feltkontroll av hjorteviltkjøtt - Ås


Kursansvarlig: Dagh Bakka

Sted: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Samfunnet:  Olav L. Moens plass 1. 1432 Ås.

Tidspunkt: 21.sept, 2019. Kl. 09:00-17:00

Kursavgift:  2 300,- kr.


Krav til deltakerne
Kun personer med minimum 5 år som registrert jeger og minimum 5 års erfaring som hjorteviltjeger og som har aktivt deltatt i slakting av minimum 20 hjortevilt, kan delta på kurs og tildeles kontrollmyndighet.

Personer som ikke fyller kravet for å bli feltkontrollør, kan delta på kurset, men da uten å bli godkjent feltkontrollør og uten kursbevis.


 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Adresse
 *
Postnr./-sted
 *
E-postadresse
 *
Mobil
 *
Kjønn
 *
Fødselsår - NB kun 4 siffer
 *
Velg betalingsmåte
 *
 *