Ung i Kor Vokalfestival

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
Adresse
 *
Postnr. og sted
Mobil
Fødselsdato
Synger du i kor?
Hvis ja, hvilket?
Forelder/foresatt
Ønsker du overnatting lørdag-søndag?
Spesielle hensyn (allergier, sykdommer, eller lignende)
Telefon til forelder/foresatt
 *