Unge Høyres sommerleir 2019


Unge Høyres sommerleir arrangeres på Hove Leirsenter utenfor Arendal. Det blir Norges beste skolering, sosialt og masse tid til å være med nye venner fra hele landet!

Du velger skolering og nivå ved et senere tidspunkt. Påmeldings- og avmeldingsfristen er 16. juli, det er ikke mulig å gjøre endringer etter dette.

Det koster 700,- kr å delta, du velger selv om du ønsker å bo i telt eller hytte. 

Lurer du på noe? Kontakt oss på 22 82 90 90

Vi sees! 


Se Unge Høyres sommerleir sine nye nettsider her.

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Fylke
 *
Mobil
 *
Hvor gammel er du 1. august 2019?
 *
Hytte eller telt?
 *
Hvis du har allergier eller andre spesielle behov, skriv her:
Navn til kontaktperson som er forelder eller foresatt
 *
Telefonnummer til kontaktperson
 *
E-post til kontaktperson
Deltar du fra Høyres Studenter?
Hvem fikk deg til å melde deg på?
Kampanjekode
 
Betalingsmetode
 *