Ungdomskurs 13år+, Onsdag

Ungdomskurs 13år+, Onsdager

Kurset legges opp etter hvilket erfaringsnivå kursdeltakerne er på. Vi jobber med improvisasjon og konsentrasjon. Fokuset er på å utvikle seg som skuespiller gjennom ulike skuspillerteknikker fra ulike tradisjoner. Høstens hovedtema er karakterebygging ved bruk av Stanislavski-teknikk/method acting, men vi kommer også innom andre typer metoder og teknikker. 

Kurset avsluttes med en selvlaged forestilling  i uke 45, som er åpen for foreldre og venner. 


Kurstidspunkt: Onsdag 18.30 - 20.00

Lokale: Teaterhuset Munken, Speilsalen

Oppstart: 04.september kl. 18.30 

Varighet: 10 uker. OBS! ingen kurs i høstferien uke 40. 

Avslutning: 13.november kl. 18.30 - 20.00

Pris: 1500 kr 

Kursleder: Kristine Hesjadalen


*det er søskenrabatt på 25%


* er kurset fullt? 

Hvis du ønsker å stå på venteliste, send en mail til mie@teaterhusetmunken.no. Ved stor pågang kan et tilleggskurs bli satt opp. 

 

Registreringsskjema