Ultralyd advanced Modul 8 - Hånd og håndledd

Velkommen til modul 8 i advanced rekken innen MSK ultralyd.


Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA) har et samarbeid hvor vi tilbyr muskel- og skjelett ultralydkurs til helsepersonell i privat praksis. 


Grunnet støtten PFF har fått fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter (The Norwegian Fund for Post-Graduate Training in Physiotherapy) så kan vi senke prisene til fysioterapeuter betydelig på basic og advanced Ultralyd kurs i PFF regi. PFF medlemmer får subsidiert litt lavere pris en fysio med annet medlemskap.


Priser:


Fysioterapeut PFF medlem kr 5 100,00

FUA medlemmerkr 6 800,00

Annet helsepersonell kr 8 900,00

Fysioterapeuter uten PFF medlemskap kr 6 800,00


Alt helsepersonell med interesse for ultralyd er velkomne.


Kurset tar for seg områdene hånd og håndledd


Hvert kurs i advanced rekken kan du ta i vilkårlig rekkefølge men forutsettes at man innehar et basic nivå av kompetanse, f eks gjennomført UL basic modul 1-3. Kursene er søkt godkjent for poeng hos Legeforeningen og godkjent for poeng hos blant annet Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund. 


Kurskalender for alle uktralydkurs i regi av PFF, FUA og IUPP:

http://www.ultralydscanning.no/kurskalender.html 


Se http://www.ultralydscanning.no/ for mer informasjon om UL utdanningen og kursrekkene samt hvilke forbund som gir tellende kurspoeng etc. 

Facebook event : https://www.facebook.com/events/187347068666821/

Program: http://www.ultralydscanning.no/modul-8.html

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon