Ultralyd advanced modul 7 albue

Vi inviterer til advanced modul 7 albue

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA) samarbeider om å tilby muskel- og skjelett ultralydkurs til helsepersonell i Norge.


Kurset tar for seg området albue


Kurset er støttet av Fysiofondet.


Prislister justert etter Fysiofondet støtte 2021-2023.

Gjelder både basic og advanced kurs i 2021:

Fysioterapeut PFF-Medlem 6 200 kr
Fysioterapeut ikke medlem 7 970 kr
Lege FUA medlem 7 970 kr
Annet helsepersonell 9 275 krAlt helsepersonell med interesse for ultralyd er velkomne.

Advanced kursene forutsetter at du har gjennomført basic modulene eller tilsvarende grunnkurs i MSK UL for å ha nytte av deltakelse. 


Kursene er godkjent for poeng hos Legeforeningen og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund


Kurskalender for kurs i regi av PFF: https://www.ultralydscanning.no/kurskalender-for-ultralydscanning/ 

Se https://www.ultralydscanning.no for mer informasjon om UL utdanningen og kursrekkene.

Program: https://www.ultralydscanning.no/kurs-i-ultralydscanning/advanced-kurs/advanced-modul-7/

FACEBOOK EVENT:  

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Adresse
 *
Priskategori
 *
Mobil
 *
Arbeidssted
 *
Faggruppe - tittel
 *
Avbestilling senere enn 4 uker før kurset gir rett til refusjon av 50 % av kursavgiften. Avbestilling senere enn 2 uker før kurset blir belastet i sin helhet. Vi har ingen forsikring mot frafall pga for eksempel sykdom-det anbefales å sjekke om reiseforsikringen dekker dette.
 *
 *