Ultralyd Advanced modul 10 - ultralydveiledede prosedyrer

Velkommen til modul 10 i advanced rekken innen MSK ultralyd.


Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA) har et samarbeid hvor vi tilbyr muskel- og skjelett ultralydkurs til helsepersonell i privat praksis. 


Grunnet støtten PFF har fått fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter (The Norwegian Fund for Post-Graduate Training in Physiotherapy) så kan vi senke prisene til fysioterapeuter betydelig på basic og advanced Ultralyd kurs i PFF regi. PFF medlemmer får subsidiert litt lavere pris en fysio med annet medlemskap.


Priser

  • Fysioterapeut PFF medlem kr 6 200,00
  • FUA medlemmerkr 7 970,00
  • Annet helsepersonell kr 9 275,00
  • Fysioterapeuter uten PFF medlemskapkr 7 970,00


Alt helsepersonell med interesse for ultralyd er velkomne.

Hvert kurs i advanced rekken kan du ta i vilkårlig rekkefølge men forutsettes at man innehar et basic nivå av kompetanse, f eks gjennomført UL basic modul 1-3. 


Det anbefales at du har gjennomført minst 2-3 advamced moduler før du har noe utbytte av modul 10. Kursene er søkt godkjent for poeng hos Legeforeningen og godkjent for poeng hos blant annet Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund. 


 


Se https://www.ultralydscanning.no/  for mer informasjon om UL utdanningen og kursrekkene samt hvilke forbund som gir tellende kurspoeng etc. 


Kursprogram:

https://www.ultralydscanning.no/kurs-i-ultralydscanning/advanced-kurs/advanced-modul-10/


Facebook event: 

https://www.facebook.com/events/695188220883277/ 


Påmelding; https://www.deltager.no/ultralyd_advanced_modul_10_-_ultralydveiledede_prosedyrer_04122020 

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Adresse
 *
Priskategori
 *
Mobil
 *
Arbeidssted
 *
Faggruppe - tittel
 *
Avbestilling senere enn 4 uker før kurset gir rett til refusjon av 50 % av kursavgiften. Avbestilling senere enn 2 uker før kurset blir belastet i sin helhet. Vi har ingen forsikring mot frafall pga for eksempel sykdom-det anbefales å sjekke om reiseforsikringen dekker dette.
 *
 *