Ultralyd Advanced eksamen

Advanced Eksamen

 

Advanced eksamen gjennomføres ved at man stiller med egen "pasient/demo" som vil benyttes under eksamineringen. Det vil være en praktisk, teoretisk og muntlig eksamensform der kandidaten må vise til svært god kunnskap om ultralyd og være erfaren og trygg i sine undersøkelser. 


Det trekkes oppgaver som man blir eksaminert i. Eksamen må være bestått for å bli godkjent som spesialist i muskel- og skjelett.

 

Man kan velge å gå opp til eksamen i overekstremitet, underekstremitet eller begge deler. Ved bestått eksamen så kan man be om å bli  markedsført på www.ultralydscanning.no med sin kompetanse.

 

Det vil fremgå på spesialistgodkjenningen hvilke kvalifikasjoner man er eksaminert i.

 

Samlet eksamenstid er ca 2 timer.


Du får sensur rett etter endt eksamen. 

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon