Ullhåndteringskurs 19.02

Påmelding er bindende. Deltagere som ikke møter på kurset vil ikke få refundert kursavgiften.

Kurset må ha minst 10 deltagere for å bli gjennomført. Dersom kurset blir avlyst på grunn av for få deltagere, vil kursavgiften bli refundert.

Alle får et ulldømmingssett på kurset.

For spørsmål knyttet til ullhåndteringskurset, ta kontakt med:
Anne Grete Stabekk, Norsk Sau og Geit
Rådgiver organisasjon, ull og klipp
Tlf: 902 01 429
ags@nsg.no

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Mobil
 *
Adresse
 *
Postnr. og sted
 *
Klasse/kategori
 *
 *
 *