Trening: Seile Sammen 2018


«Seile Sammen» 
I erkjennelsen av at solo-seiling i en liten jolle på et stort hav kan være en utfordring for en del barn, har vi tenkt å introdusere konseptet «seile sammen» våren 2017.   

Tanken er at 2 – 3 barn i alderen fra 7 år og oppover og eventuelt også voksne / foreldre / besteforeldre (klarer vi tre generasjoner i en båt?) seiler sammen med en instruktør i en større båt.  Dette vil gi økt trygghet for barn, og kanskje også for foreldrene.  Det vil gi barna en mer sosial plattform, og det muliggjør en langsom tilnærming til jolleseiling.  Når instruktøren, i samråd med barn og foreldre mener at tilstrekkelig trygghet er oppnådd vil man langsomt gå over til å håndtere en jolle på egen hånd.  Og det vil være mulig å gå tilbake til «stor" båt hvis man ønsker det.  Og samtidig får også de voksne / foreldre innsikt i seiling, og kanskje lyst til å lære mer ved å ta et rormannskurs..
Avhengig av interessen vil vi kunne bemanne 2-3 større båter (andunger), og dermed ta imot opptil 8-9 barn og 3 voksne.  Tilbudet vil da inkludere seiling på torsdager i ca 10 uker (5 uker før ferien, og fem uker etter ferien). 
Hvis du / dere er interessert så finner dere påmelding på deltager.no.  Ta kontakt med Sverre Gylseth, borsholmen@askerseil.no eller mobil 9522 7882 hvis du / dere har spørsmål. 
Er du interessert i å bidra som instruktør / trener så ta kontakt. 

MERK ved påmeldingen:
Det gis rabatt hvis dere er flere i samme famile som vil seile sammen.  Likeledes hvis dere har anledning til å delta / melde dere på for kun vår eller høst.

Allergier, funksjons- eller aktivitetsbegrensninger, medisiner og liknende forhold noteres i feltet "Spesielle hensyn" og nevnes også ved oppmøte.

Det kan være aktuelt for seilforeningen å:
           

  • ta bilder/film av barna
  • publisere bilder av barna på Seilforeningens hjemmeside www.asker-seilforening.no
  • publisere bilder av barna i trykt reklame-materiell relatert til Sjøsprøyt eller Seilforeningens aktivitetstilbud (f.eks. flyers)
  • publisere gruppebilder av barna i lokalaviser og Seilmagasinet (nett eller papir)
Dersom du vil reservere ditt barn mot noe av dette må det noteres i feltet for reservasjon mot foto/video/publisering.

PROBLEMER med påmelding: Ta kontakt med Asker seilforenings driftskoordinator, epost post@askerseil.no.
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon