Torsdagstrening for optimister

Bli med på en morsom treningsdag i uka! Vi møtes kl. 17:30 på Klubbhuset på Skansen for en gjennomgang av vær og vind, før vi går ned til jollebrygga og rigger opp båtene. Avgift inkluderer bruk av båt, trenere, følgebåter, bensin og lån av redningsvest. Foreldre bytter på å lage kveldsmat etter trening. Ingen trening uten kakao! Treningen er ferdig kl. 20:00. Avgiften er for hele sesongen, april til oktober. I tillegg kommer medlemsavgift på kr. 390,-  i foreningen. Barn som deltar på ukentlig trening må være medlem av hensyn til forsikring.

DENNE GRUPPA ER NÅ FULL, MEN TA KONTAKT HVSI DITT BARN ØNSKER Å DELTA. VI KAN FÅ DET TIL MED Å SETTE INN EKSTRA TRENER. 

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon