Tønsbergkonferansen 2020

NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier, Oslo Universitetssykehus, Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold og Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus har gleden av å invitere til Nasjonal Autismekonferanse på 

Oseberg Quality Hotel Tønsberg 3.-4.juni 2020. 

Oppdatert informasjon om konferansen og program vil finnes på www.glennesenter.no

Overnatting:

Deltagerne er selv ansvarlig for å ordne eventuell overnatting. Rom til konferansepris kan bookes her; https://forms.gle/7bWkNP6wkPb84TAWA 

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
Gjenta e-post
Antall
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
Arbeidssted
Kampanjekode
 
 *