Tjenester & Priser

VI FORENKLER HVERDAGEN TIL ARRANGØR OG DELTAGER.

Med vårt online påmelding- og betalingssystem har vi siden 2002 forenklet håndtering av arrangementer og påmeldinger. Alt foregår i skyen, og det er gratis å registrere seg.

SE PRISER

DELTAGER BASIC

Et trygt og enkelt påmeldingssystem som ivaretar behovene til de fleste arrangører og deltagere.
Det er enkelt og gratis å opprette arrangørkonto, og kan brukes til alle type arrangementer.

Sikker betalingsløsning

Sikker betalingsløsning

Responsive designmaler

Responsive designmaler

Detaljerte rapporter

Detaljerte rapporter

Kommunikasjon med deltagere

Kommunikasjon med deltagere

Gratis support

Gratis support

TILLEGGSMODULER

Vi vet at våre kunder har ulike behov, og derfor tilbyr vi et bredt spekter av tilleggsfunksjonaliteter.
Nedenfor kan du lese mer om hvilken tilleggsmoduler du kan du kan utvide Deltager Basic med.
Ønsker du mer informasjon og et tilbud tilpasset ditt behov sender du oss skjemaet nedenfor.

Kontakt meg for mer informasjon
Faktura Delete
Design+ Delete
Inviter Delete
Evaluering Delete
Innsjekk Delete
 
 
Velg funksjon Les mer

Fakturamodulen gjør det mulig for deltageren å velge faktura som betalingsløsning. Revisorgodkjent faktura blir automatisk sendt ut i en .PDF-fil per e-post.

Fakturamodulen gir tilgang til følgende funksjonaliteter:

 • Mulighet til å velge betalingsmetode (kortbetaling eller via faktura)
 • Mulighet til å velge hvilket kontonummer som skal komme fram på fakturaen
 • Betalingsfrist
 • Egen firmalogo / logo på faktura
 • Sende ut purringer*
 • Sende ut ny faktura ved behov
 • Valg av MVA-sats
 • Generere KID-nummer, slik at fakturaer markeres som betalt via OCR-filer**

Hvis det er ønskelig kan vi framlegge en faktura slik den ville sett ut for deg som arrangør, med forbehold om at vi mottar firmalogo og øvrig informasjon som er nødvendig for design til deres faktura.

*Merk at Deltager AS ikke står ansvarlig for oppfølging av innbetaling av faktura (inklusive inkasso) på vegne av en arrangør. Dette må arrangør selv følge opp, men det vil er mulig å sende ut purring via Deltager.no.

**Dette forutsetter at man har en OCR-avtale opp mot sin bankforbindelse. Det er per dags dato ikke støtte for opplastning av CREMUL-filer.

Med Design+ vil du som arrangør kunne ivareta din grafiske profil og profesjonalitet, noe som ofte vil være viktig ved profesjonell kursvirksomhet, bedrifts- og kommersielle arrangement.

Du vil her få din egen påmeldingsside i ønsket design, for eksempel lik din egen hjemmeside, som kan brukes på alle dine arrangementer på Deltager.no

Det kan også utvikles et design spesielt tilpasset visning i en Iframe. Leveransen innebærer da tilpasninger for at designelementer i tjenesten Deltager.no skal sammenfalle med uttrykket i dine nettsider (f.eks. fonter, bakgrunnsfarge, utseende på knapper)

Du får følgende funksjonaliteter:

 • Inkluderer Ordrebekreftelse+ (verdi 4 900,- NOK ekskl. MVA)
 • Egen spesialdesignet påmeldingsside, eller designmal spesielt tilpasset visning i Iframe
 • Eget design på ordrebekreftelsen
 • Eget design på faktura*
 • Egen topp- og bunntekst
 • Mulighet for skreddersøm av tekst**
 • Gjenbrukbar designmal som kan brukes til et ubegrenset antall påmeldinger

*Forutsetter at man bestilt Fakturamodulen.

**Skreddersøm av tekst innebærer endring av standard tekst. Ved eventuelle endringer vil det faktureres en timepris, men ikke uten ditt samtykke.

Oppdaterte medlemslister med riktig kontaktinformasjon. Enkel kommunikasjon via SMS og e-post fra klubb til medlem.

Komplementer medlemssystemet ved å registrere påmeldinger til cuper, treningsleir, idrettskoler og andre aktiviteter via arrangementsystemet.

Enkel betaling av treningsavgift, medlemskap og påmeldinger via kort eller faktura. Samlet oversikt over innbetalinger forenkler bokføring av ditt regnskap.

Invitasjonsmodulen gjør det enkelt å invitere deltagere, samt holde oversikt over de inviterte.

Invitasjonsmodulen gir tilgang til følgende funksjonaliteter:

 • Inviterte kan legges til på invitasjonslisten manuelt, gjennom Excel-import eller ved import fra tidligere registrert arrangement.
 • For hver invitasjon kan det spesifiseres fornavn, etternavn, e-post, prosentvis rabatt og antall plasser
 • Invitasjonen sendes deretter til de inviterte per e-post, og inneholder en unik lenke til påmeldingsskjemaet.
 • Teksten i invitasjonen kan egendefineres
 • Fornavn og etternavn kan legges inn automatisk fra importert fil
 • Se hvem av de inviterte som har meldt seg på
 • Se hvem som har gått inn på den unike lenken i invitasjonen
 • Sende ut invitasjon på nytt, eller kun til de som ikke er påmeldt
 • Eksportere invitasjonsliste til Excel

Det vil i tillegg være mulig å sperre arrangementet for ikke-inviterte, eller reservere et visst antall plasser til inviterte. Dersom du også har fakturamodulen er det mulig å tillate fakturabetaling kun for inviterte, samtidig som ikke-inviterte må betale med kort

Med denne modulen vil du ha mulighet til å bygge opp spørreskjemaer som sendes automatisk til deltagere per e-post, på et tidspunkt spesifisert av arrangøren.

Evalueringsmodulen gir tilgang til følgende funksjonaliteter:

 • Spørreskjemaene kan deles inn i spørsmålsgrupper
 • Du kan bruke rangeringsspørsmål på en egendefinert skala, samt fritekstfelter
 • Arrangøren får tilgang til en egen statistikkside hvor statistikken kan filtreres på arrangementnavn og enkeltarrangementer
 • Mulighet for å sammenligne ulike filtre
 • Det er mulig å sende en automatisk e-post til deltagere etter at de har fylt ut spørreskjemaet.
 • Denne e-posten kan inneholde et vedlegg, for eksempel kursoppsummering.

Arrangører med tilgang til Kurs+ vil kunne filtrere på kurstype og instruktører, og sammenligne svar mellom disse.

Hvis du skal holde et arrangement som krever billettløsning, eller oversikt over hvem som har deltatt på arrangementet, vil dette være modulen for deg.

Innsjekk gir tilgang til følgende funksjonaliteter:

 • Enkel oversikt over hvilke av de påmeldte deltagerne som har ankommet
 • Mulighet for å sende ut en unik strek- eller QR-kode til deltagere per e-post eller mobil*
 • Enkel registrering av oppmøte ved å lese av koden på en datamaskin med nettilgang* og skanner, eller ved hjelp av Deltagers app for Android, iPhone og Windows Phone
 • Automatisk oppdage om en kode er brukt og motta varsel om dette

*Dersom du ikke har nettilgang vil man kunne lese av koden via skanner, men dette forutsetter at man har lastet ned listen over antall deltagere i forkant slik at det er lagret lokalt på en datamaskin.

Denne tilleggsmodulen passer utmerket dersom du som arrangør vil ha en egen søkeside for dine arrangement. Det vil også være mulig å få denne søkesiden spesialdesignet i eget design.

Hvis du i tillegg har mange gjentakende kurs, vil denne modulen passe godt for deg da du kan:

 • Filtrere visningen etter eget ønske
 • Legge inn egen tekst
 • Legge inn eget bilde
 • Lage egen URL for søkesiden
 • Få ditt eget design på søkeside*
 • Definere hvilke tekstbokser som skal være synlig på hjemmesiden

*Dersom du allerede har bestilt Design+ vil vi kunne kopiere dette designet til søkesiden uten ekstra kostnad. Hvis du ikke har Design+ vil vi normale priser gjelde.

I "Kurs+" har vi samlet funksjonalitetene du trenger for en komplett løsning for kursvirksomhet.

Med modulen for repeterende kurs til du ha tilgang til følgende funksjonaliteter:

 • Kategorisering av dine kurs for et mer effektivt oppsett:
  • Opprett kurstype
  • Opprett enkeltarrangement under hver kurstype
  • Endringer på kurstypen kopieres på enkeltarrangementet, som igjen gir deg enklere og raskere administrering av dine kurs. Dette kan også overstyres på enkeltarrangement hvis man ønsker
  • Raskere publisering og administrering av enkeltkurs da du kun må ta hensyn til noen få variabler (f.eks. sted og dato, plassbegrensninger)
  • Opprett og alloker ressursene på dine kurs (f.eks. instruktør eller lokaler)
  • Legg inn avvik på dine ressurser (f.eks. ved ferie)
  • Nivå-kategoriser dine kurs (f.eks. nybegynner)

I tillegg inkluderer "Kurs+" følgende funksjonaliteter:

 • Søkeside: Sett opp en eller flere søkesider med enkle filtreringsmuligheter
 • Automatisk SMS og e-postvarsling: Enkel varslingsmulighet som sendes før eller etter arrangementet
 • Inviter: Inviter deltagere direkte fra systemet og ha oversikt over hvem som har meldt seg på og ikke
 • Evaluering: Send ut spørreskjema til deltagere og få statistikk over tilbakemeldingene
 • Adgangskontroll: Sjekk inn deltagere og få oversikt over hvem som var på kurset

Med denne modulen kan man tilby kjøp av gavekort. Disse kan løses inn som betaling for hele eller deler av beløpet for dine arrangementer.

Gavekort gir tilgang til følgende funksjonaliteter:

 • Tilgang til å lage skjema for kjøp av gavekort.
 • Mulighet til å bruke gavekortene til egendefinerte arrangementer
 • Mulighet for at et gavekortskjema har ulike gavekorttyper med forskjellig verdi*
 • Frihet til å velge størrelsen på gavekortet ved bestilling
 • Enkel betalingsmetode
 • Mulighet til å sende gavekort og instrukser direkte til mottaker

Den unike gavekortkoden vil legges til arrangørens liste av kampanjekoder, og kan løses inn på et arrangement hvor arrangøren har åpnet for bruk av kampanjekoder.

*Vår utviklingsavdeling setter opp det tekniske grunnlaget for å lage gavekort, slik at du enkelt kan distribuere de slik dere ønsker.

Engelsk språk gjør det enkelt for deg å publisere påmeldingssider med engelsk språkdrakt.

Med modulen for Engelsk språk vil du få tilgang til følgende funksjonaliteter:

 • Velge mellom norsk eller engelsk påmeldingsside
 • Engelsk språk på betalingssiden
 • Engelsk språk på ordrebekreftelse
 • Engelsk språk på faktura*

Modulen for engelsk språk er derfor ideell dersom det som arrangeres har internasjonale deltagere.

*Hvis du i tillegg til Engelsk språk har aktivert Fakturamodulen, vil du måtte ta kontakt med vårt tekniske team for at vi skal kunne ta forbehold til betalinger fra utlandet. Her kan vi ikke oversette teksten uten å ta hensyn til at betaling fra utlandet er annerledes. Prisen for Engelsk språkmodul inkluderer oversettelse av faktura, men innenfor det vi anser som rimelig tidsbruk for å sette opp dette. Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon.

SMS og e-postvarsling gjør det enkelt å sende automatiske beskjeder til dine deltagere.

Du får du tilgang til følgende funksjonaliteter:

 • Sende ut E-post- og SMS-varsling på forhåndsbestemte tidspunkt
 • Sende ut varsler eller informasjon når du ønsker
 • Sende ut varsel basert på hvor mange timer, klokkeslett eller om du vil sende ut varsel før /
  etter aktiviteten

Meldinger kan sendes både før og etter det som arrangeres har startet, så det er mulig å sende
påminnelse i forkant så vel som oppsummering eller annen informasjon i etterkant.

Som arrangør vil du forbedre din kommunikasjonsplattform og deltageren kan kontinuerlig være
oppdatert uten at noen parter må foreta seg noe ekstra.

Venteliste har en todelt funksjonalitet:

1) Du kan la dine deltagere sette seg på venteliste når arrangementet er fullt
2) Du kan la dine deltagere først sette seg på venteliste og deretter tildele plasser

Dette gir deg som arrangør en større fleksibilitet til å bruke ventelisten på to forskjellige måter.
Sistnevnte vil kort forklart gi deg muligheten til å samle alle deltagerne dine på en venteliste
før du starter å ta imot påmelding til ditt arrangement. Dette er aktuelt for arrangører som ønsker og
først avdekke hvor mange som ønsker å delta på arrangement før man starter påmeldingene.

På den andre siden, kan du ta imot påmeldingene først og ved fulltegnet arrangement så kan man
registrere seg på en venteliste. Ved kansellering av deltagelse vil du potensielt kunne ha en rekke
andre kunder som venter i kø på å få plass.

Det følger også en rekke andre funksjonaliteter ved denne modulen:

 • Egendefinerte tekster på e-posten som sendes ut ved gitt plass
 • Egendefinerte tekster på e-posten som sendes ut ved ikke tildelt plass
 • Egendefinerte tekster på siden for registrering
 • Skru venteliste av / på per arrangement
 • Begrens antall plasser som kan reserveres
 • Sett tidsfrist for å melde seg på når plass er tildelt
 • Velg mellom e-post og SMS varslinger

Med donasjon kan du sette opp egne donasjonsarrangement. La dine deltagere fylle inn
ønsket donasjonsbeløp, og deretter gå til betaling. Sammen med Fakturamodulen kan du som arrangør
også velge å tillate at man betaler med faktura ved donasjon. Dette passer ypperlig mot bedrifter
som ønsker egen faktura ved donasjoner og senker terskelen for at ansatte kan gjøre donasjoner på
vegne av sin bedrift.

Du får tilgang til følgende funksjonaliteter:

 • Egendefinerte donasjonsbeløp
 • Laveste grense for donasjonsbeløp
 • Betal online eller med faktura*

*Forutsetter kjøp Fakturamodulen.

Med startnummer vil du ha muligheten å tildele startnummer til dine deltagere. Disse kan enten
være vilkårlige eller pre-definerte startnummere. Dette er en tilleggsmodul vi anbefaler alle som
driver med mosjonsarrangement eller har andre arrangementer hvor tildeling av startnummer er
nødvendig.

Du får tilgang til følgende funksjonaliteter:

 • Automatisk tildeling av startnummer
 • Pre-definerte startnummere
 • Kategorisering av startnummere
 • Ubegrenset tildeling av startnummere

Med denne modulen vil du ha muligheten til å flytte deltagere mellom kurs / arrangement.
Dette egner seg spesielt for arrangører som tar imot påmeldinger til flere kurs /
arrangement i samme tidsrom (f.eks. sommerskoler).

Du får tilgang til følgende funksjonaliteter:

 • Flytte deltagere mellom arrangementer
 • Ingen ekstra påmeldingsavgift som følge av flytting
 • Send ut ny oppdatert ordrebekreftelse
 • Ingen ekstra jobb for deltageren ved påmelding til feil kurs / arrangement

ARRANGEMENT- OG MEDLEMSSYSTEM

Vi tilbyr et eget arrangement- og medlemssystem for bedrifter, organisasjoner og lag. Uansett om du er kursleverandør, veldedig organisasjon, fotballklubb eller interesseorganisasjon, kan vi skreddersy et system med de funksjonalitetene og designet du ønsker. Denne portalen kan integreres inn i deres egne hjemmesider, og fungerer responsivt på alle flater.

Håndter dine kurs eller arrangementer, motta kontingentinnbetalinger, påmeldinger og betalinger, kommuniser med medlemmene eller deltagerne, og ikke minst; gi dine medlemmer eller deltagere/kunder et system som gjør det enkelt å melde seg på, hente informasjon og betale.

Vi er integrert mot Norges Idrettsforbund sin sentrale database, slik at alle idrettsklubber som bruker oss kan være trygge på at de følger reglene om elektronisk medlemsregistrering.

Medlemssystem

Medlemssystem

Påmeldingssystem

Påmeldingssystem

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform

Betalingsløsning

Betalingsløsning