Tirsdagstrening for optimist og RS Feva

Bli med på en morsom treningsdag i uka! Dette er trening for barn og ungdommer som har deltatt på nybegynnerkurs, seilcamp på Tautra, eller som har vært på treninger tidligere år og som mestrer grunnleggende styring av båten. Vi møtes kl. 17:30 på Klubbhuset på Skansen for en gjennomgang av vær og vind, før vi går ned til jollebrygga og rigger opp båtene. Det er to trenere for optimist og en for RS Feva. Avgift inkluderer bruk av båt, trenere, følgebåter, bensin og lån av redningsvest. Foreldre bytter på å lage kveldsmat etter trening. Ingen trening uten kakao! Treningen er ferdig kl. 20:00. Vi holder på til siste tirsdag før høstferien. Avgiften er for hele sesongen, april til oktober. I tillegg kommer medlemsavgift på kr. 390,-  i foreningen. Barn som deltar på ukentlig trening må være medlem av hensyn til forsikring. Alder: 9 - 18 år.

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Alder
 *
Jeg godtar at mitt barn fotograferes og at dette kan brukes i markedsføring av seiling
 *
 *