Myndighetenes tiltakspakker - virkemidler i koronasituasjonen

Sammen med BDO arrangerer vi webinar om myndighetenes tiltakspakker og tilskudd for næringsliv. De siste ukene har det blitt vedtatt flere tiltakspakker for næringslivet som gir en rekke økonomiske lettelser og tiltak som skal bidra til å trygge virksomheter og arbeidsplasser.


Noen har søkt, andre er i prosess, og noen har fått avslag. Hvilke erfaringer har vi gjort oss den siste tiden? Et bredt team fra BDO vil gi deg nyttig informasjon om ordningene og vil gå igjennom praktiske eksempler.


Du får:

  • Få mer inngående kjennskap om kompensasjonsordningene (kontantstøtten)
  • God oversikt over landskapet: tilskuddsordninger, tiltakspakker og andre finansieringskilder som kan gi næringsliv rask tilgang til likviditet


Foredragsholdere:

Erling Bye, BDO Advokater
Sture Ingdal, BDO Regnskap / Rådgivning
Gro Hovde Fiksdahl, BDO Rådgivning
Gunhild Kveine, BDO Revisjon


Merk: Under klasse/kategori velger du hvilken region du tilhører.

Nasjonalparken Næringshage: Oppdal og Rennebu

Næringshagen i Orkdalsregionen: Orkland, Skaun og Rindal

Rørosregionen Næringshage: Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon