Tidlig Inn opplæringsprogram for etablerte kommuner - Vestland sør

Målgruppe: Alle kommunalt ansatte som i sitt arbeid kommer i kontakt med småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Fastleger, jordmødre, helsesykepleiere, kommunepsykologer, veiledere, barnevernsansatte, NAV ansatte. Er relevant for fagpersonell i tjenester for voksne og barn.

Målsetting med kurset: Opprettholde kommunens kompetanse på tidlig intervensjon og tverrfaglig samarbeid slik at småbarnsfamilier, gravide og deres partnere som har behov, får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner.

Kursets innehold: Kurset vil være fullverdig og gjennomførte dager gir 30 poeng i etterutdanning for leger og jordmødre.

  • Dag 1 og 2  v/KoRus 23. og 24. mars 2020

  • Dag 3  v/RKBU 2. april 2020

  • Dag 4  v/RVTS 7. mai 2020

  • Dag 5  v/Bufetat 4. juni 2020

Sted: Dag 1, 2, 4 og 5; Bufetat, Strandgaten 59, Bergen. Dag 3; RKBU (Norce), Nygårdsgaten 112, Bergen

Kurset er gratis, det vil bli servert kaffe og enkelt lunsj.

Praktisk informasjon
Startdato: 23.03.2020 kl. 10:00
Sluttdato: 24.03.2020 kl. 16:00
Påmeldingsfrist: 20.03.2020 kl. 23:00

Sted:
Se informasjon under kursets innhold

Legg til i kalender
Kontaktinformasjon:
Lene I. Hauge
lene.iren.olsen.hauge@helse-bergen.no
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon