Fagseminar: Folkemusikk i fortid, notid og framtid!

Hei, 


Her kan ein melde seg på som deltakar på fagseminar som vil dreie seg om folkemusikk i fortid, notid og framtid! Seminaret ville finne stad i samband med Telemarkfestivalen 2019 og er et samarbeid mellom festivalen, Telemarkforsking og Universitetet i Søraust-Noreg.

Program: https://telemarkfestivalen.no/arrangement/fagseminar-folkemusikk-i-fortid-notid-og-framtid/ 

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
 *