Tekst i Fokus med Ivar Tindberg

Kurs: Tekst i fokus, Monolog.  

Dato: 23. - 24. april 2018

Kursholder: Ivar E. Tindberg

Lokalitet: Musikkteaterhøyskolen, Oslo

Kl: 10.00 - 16.00 begge dager

Pris MTF: kr. 650,-  

Pris Andre: kr. 950,-

Max antall: 8 deltakere

Kriterier: Ung/Erfaren proff. Oppdatert cv og monolog mailes henriette@musikkteaterforum.no senest innen 16. april 2018. 


Om kurset:  

2 dagers Mesterklasse/Workshop.

Mesterklasse/Workshop i arbeid med monolog, scenisk kommunikasjon og tekstformidling. Formålet med kurset er å styrke, og å trygge, utøveren på monologarbeid. Hvordan kan man bruke teksten på en best mulig måte? Hvilke ulike innganger kan man ha til en og samme tekst? 


Form: 

Det arbeides i Mesterklasse med utgangspunkt i selvvalgt monolog à 5 minutter. Deltagerne forbereder seg på å fremføre en monolog og vi arbeider videre med utgangspunkt i dette. Vi arbeider med ulike øvelser og oppgaver og kombinerer det med noe teoretisk undervisning. 


Formål: 

Styrke og trygge utøveren i forhold til arbeid med tekst og formidling av tekst. Bevisstgjøre deltagerne på hvilken historie som bor i teksten og hvilken historie teksten er en del av. Videre undersøker vi rollen som bor i teksten og hvordan man kan utvikle denne. 


Mål: 

  1. Å øke utøvernes kunnskap i forhold til forståelse av tekst, styrke deres trygghet i scenisk kommunikasjon og formidling.
  2. Møtepunkt mellom arbeidsgiversiden og utøversiden.


Dagsplan:

Dag 1: (10-16) Ulike oppgaver, øvelser og teori. Mesterklasse


Dag 2: (10-16) Mesterklasse fortsetter


Forberedelse: 

Valgfri monolog max 5 minutter. Teksten kan være en monolog fra et teaterstykke eller en musical, men den kan også være et essay, en kort-tekst av en eller annen form eller et utdrag fra en novelle eller roman. Hver av deltagerne lager en grunn-regi for hvordan de ønsker å framføre teksten. Det er også en fordel hvis deltagerne kjenner til verket teksten er hentet fra, altså det teaterstykket eller romanen teksten er hentet fra og hvilken sammenheng den opptrer i.


IVAR TINDBERG har arbeidet med mange av våre fremste skuespillere, sangere og komikere og hatt regi-oppgaver ved ved bl.a Den Nationale Scene, Trøndelag Teater, Det Norske Teatret, Oslo Nye Teater, Rogaland Teater, Hålogaland Teater, Riksteatret og Den Norske Opera og Ballett. Ivar Tindberg har skrevet for scene, radio og TV og har undervist ved Institutt for Musikkvitenskap, Institutt for Teatervitenskap, Musikkteaterhøyskolen, Bårdar Akademiet, og vært tilknyttet Trøndelag Teater og Nationaltheatret som dramaturg.

Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.