TangoBanco Medlemskontigent19

Velkommen som medlem i Tango Banco!

Som medlem viser du sin støtte til tangoklubben på Lillehammer. I tillegg

  • innrømmes medlemmer rabatt på vår ukentlige torsdagspractica, og ulike arrangementer i løpet av året
  • mottar medlemmer innkalling til og referat fra årsmøtet, og er stemmeberettigede på årsmøtet


Kontigenten fastsettes av årsmøtet, og er for tiden 400 kr pr. kalenderår. Etter sommeren kan man melde seg inn for halv pris.

Vårt betalingssystem krever en adm.kostnad på kr 25,- som tilkommer alle våre arrangementer.

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-post adresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
 *