DAGSKONFERANSE: NYTT innan SYMJEOPPLÆRINGA 1.-4. trinn

INVITASJON TIL DAGSKONFERANSE

NYTT innan SYMJEOPPLÆRINGA 1.-4. trinn

Hald av datoen 4. oktober 2017!

Høgskulen på Vestlandet, kampus Stord, inviterer til dagskonferanse om regjeringa si satsing på betre symjeopplæring i grunnskulen.

Tid og stad: Høgskulen på Vestlandet (HVL), kampus Stord 4. oktober kl 9:00 - 14:45

Målgruppe: lærarar, rektorar, inspektørar, lokale skulemyndigheiter, studentar og lokale frivillige organisasjonar.

Ved skulestart til hausten, skal det innførast ein obligatorisk ferdighetsprøve i symjing. Ferdighetsprøven består av 7 øvingar som skal inngå i ei pedagogisk ramme som elevene skal bestå innan utgangen av 4. trinn

Dagskonferansen vil blant anna innehalda informasjon om

  • den nye ferdighetsprøven

  • rolla til lokale skulemyndigheiter

  • presentasjon av ny symjeportal: www.svømmedyktig.no

  • døme på organisering av symjeundervisning inne og ute

  • arbeid i grupper

Påmelding  innan fredag 8. september

Pris: kr 220 pr. deltakar (inkluderer enkel lunsj)

Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.