SVR-20

SVR- 20 er et verktøy til bruk i strukturerte faglige vurderinger av seksuell vold. Forfatterne av denne andre versjonen av manualen er Douglas P.Boer, Stephen D. Hart, P. Randall Kropp og Christopher D. Webster.

Mye har endret seg i dette fagfeltet i de siste 20 årene. Det mest åpenbare er kanskje den enorme økningen i mengden av faglitteratur. Det finnes mye mer informasjon om typen og forekomsten av seksuell vold i ulike miljøer og populasjoner. Betydningen av bestemte risikofaktorer er mye bedre underbygget, og det er nå bred støtte for at det er mulig å gjennomføre risikovurderinger av seksuell vold med en viss grad av reliabilitet (pålitelighet) og validitet (nøyaktighet). Strukturert faglig risikovurdering har blitt allment akseptert som en hjørnestein i effektiv håndtering av seksuell vold i kriminalomsorg og rettspsykiatri.

I denne manualen er det med en brukerveiledning og en beskrivelse av de 20 leddene som vurderes. Leddene brukes til å forstå risiko, kommunisere risiko og ikke minst til å utvikle virksomme tiltak.

Psykososial tilpasning:
1.    Seksuelt avvik
2.    Problemer med seksuell helse  
3.    Utsatt for overgrep eller omsorgssvikt som barn
4.    Psykopatisk personlighetsforstyrrelse
5.    Alvorlig psykisk lidelse
6.    Problemer med rusmidler
7.    Selvmords-/drapstanker
8.    Relasjonelle problemer
9.    Problemer med arbeid
10   Ikke-Seksuelle lovbrudd

Seksuelle overgrep:
11.    Gjentatte seksuelle overgrep
12.    Grad av variasjon i seksuelle overgrep
13.    Fysisk skade ved seksuelle overgrep
14.    Psykisk tvang ved seksuelle overgrep
15.    Eskalering av seksuelle overgrep
16.    Ekstrem bagatellisering/ benekting av seksuelle overgrep
17.    Holdninger som støtter eller unnskylder seksuelle overgrep

Fremtidsplaner:
18.    Manglende realistiske planer
19.    Negativ holdning til intervensjon
20.    Negativ holdning til kontrolltiltak

Norsk oversettelse
Oversettelsen har vært et samarbeid i SIFER-nettverket. Oversettelsesgruppen har bestått av Morten Wiig Bjorland, Christine Friestad, Kirsten Rasmussen, Erik Risnes, Ingeborg Sandbukt og Svein Øverland.

Det har vært en referansegruppe knyttet til oversettelsen som besto av Helge Andreas Hoff, Jana Kristin Maack, Knut Rypdal, Steffen Stamnes og Dagfinn Sørensen.

Rettigheter til den norske versjonen tilligger Kompetansesenter for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri, Haukeland universitetssjukehus.

Pris
Brukermanualen koster kr. 250,- og må betales med kort.

Praktisk informasjon

Sted:
Kompetansesenter for fengsels- og retts- og sikkerhetspsykiatri

Kontaktinformasjon:
Steffen Stamnes
Telefon: 55958306
forensic@helse-bergen.no
Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Pris - velg antall bøker
 *
Institusjon
 *
Helseforetak/kommune
 *
Gjør risikovurderinger selv
 *
Ønsker å få nyhetsbrev om kurs
 *
Leveringsadresse
 *
Bestillinger blir sendt på mandager. Feil i leveringsadresse kan medføre forsinkelser.
 *