Bærekraftsuka: Webinar om framtidsfullmakter

Stadig flere ønsker å lage en framtidsfullmakt der de kan gi en eller flere bestemte personer i oppdrag å ivareta egne interesser, dersom en selv ikke blir i stand til å ivareta disse inn i framtida. 

Behovet for framtidsfullmakter har vokst i takt med økende levealder. På dette webinaret får du kunnskap om når det kan være aktuelt å bruke en framtidsfullmakt og hva du må tenke på om du vil lage en slik. 

Du får også forklaringen på hva som ligger bak en slik ordning og hvorfor vi har fått denne muligheten til å lage framtidsfullmakter.

Vergemålsloven definerer framtidsfullmakt slik:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Foredragsholder er fagleder på vergemål Eivind Kalvatn, Statsforvalteren i Rogaland

Målgruppe: Webinaret er åpent for alle interesserte.

Tidsramme: 30 minutter

Sted: Vi sender registrerte deltagere en invitasjon i Teams med lenke for å delta på webinaret. Invitasjonen kommer et par dager i forkant.  

Registreringsskjema