Totalforsvarskonferansen 2023

Totalforsvaret er den samla sivile og militære beredskapen vi har for å møte hele spekteret av utfordringer
i samfunnet, fra krig til andre hendelser og kriser i samfunnet.

Totalforsvarskonferansen 2023 for Troms og Finnmark skal sette fokus på relevante problemstillinger for både samfunnssikkerhet og statssikkerheten i Finnmark og Troms.
Den skal bidra til økt bevissthet på hvilke oppgaver og utfordringer som må løses i fellesskap, og hva som kreves for å løse disse.

Konferansen vil ha fokus på det regionale nivået, og spesielt kommunenes betydning for totalforsvaret.


Påmelding: Det er elektronisk bindende påmelding innen 21. mars 2023


Mer informasjon kommer snartBeklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon