Samarbeid og medbestemmelse

Konferanse for ledere og tillitsvalgte i Agder og Rogaland

5. og 6. september 2022

Radisson Blu Atlantic hotel, Stavanger


Invitasjon til samarbeidskonferanse 2022

I Hovedtariffavtalene i staten (HTA) er det satt av midler til felles opplærings- og utviklingstiltak for ledere og tillitsvalgte i statlige virksomheter, jf. HTA pkt. 5.3.1.

Formålet med midlene er å bidra til å skape gode samarbeidsrelasjoner mellom partene lokalt, blant annet ved å skape en felles forståelse av lov- og avtaleverket. Midlene brukes til å arrangere samarbeidskonferanser rundt om i landet.

Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten (Akademikerne, UNIO, LO Stat, og YS Stat) inviterer med dette statlige virksomheter i Agder og Rogaland til samarbeidskonferanse på Radisson Blu Atlantic hotel, Stavanger mandag 5. september og tirsdag 6. september 2022.

Målgruppen for konferansen er ledere og tillitsvalgte i statlige virksomheter i Agder og Rogaland. Vi forutsetter at begge parter fra samme virksomhet er representert.

Krav for deltakelse er at både ledere og tillitsvalgte fra virksomheten deltar. I utgangspunktet er det ingen begrensning på antall påmeldte, men det kan bli en begrensning på hvor mange som kan delta fra hver virksomhet.

Utgifter til hotellopphold (utenom de som bor i Stavanger regionen), inkl. kurspakke, lunch begge dager og middag blir dekket av arrangøren. Det er bindende påmelding. «No show» vil bli fakturert – gjelder både overnatting og middag.

Reisekostnader må virksomhetene selv dekke.

Vi ber påmelding innen 22. august 2022. Se skjema for påmelding nederst på denne siden.

05.09.2022   

 Foreløpig program for dagen

12.00

Lunch 

13.00

Velkommen – åpning av konferansen v/statsforvalter Bent Høie og konferansier Finn Tokvam

13.15

Personaldirektør Gisle Norheim 

Aktuelle tema

14.15

Pause

14.30

Hovedavtalen i staten – et godt virkemiddel for samarbeid, medbestemmelse og utvikling? 

v/forsker Inger Marie Hagen

15.30

Pause

15.45

«Den nye arbeidshverdagen – fremtidens arbeidsliv» 

v/kommer

1645


1730    

1830

1900      

Kommer


Program slutt

Aperitiff

Middag06.09.2022

 Foreløpig program for dagen

09.00

Velkommen til dag to, informasjon om dagens program 

vkonferansier Finn Tokvam

09.10

Psykologisk trygghet 

v/PhD-stipendiat ved NHH Norges Handelshøyskole

10.15

Pause og utsjekk 

10.30

Tillitsreformen

Representant fra KDD

11.30

Oppsummering av dagene

v/Finn Tokvam

11.45

Lunch og avreise


Ta gjerne kontakt med representantene i arrangørgruppen ved spørsmål:

Navn

Representerer

Arbeidssted

E-post

Tlf.

Norunn F. Kristensen

Arbeidsgiver

Statsforvalteren i Rogaland

fmronfk@statsforvalteren.no


51568816

97121655

Kari Øiestad Schjelderup

Arbeidsgiver

Statsforvalteren i Agder

kaosc@statsforvalteren.no

37017510

Modolf Haraldseid

Arbeidsgiver

Sør-Vest politidistrikt

modolf.Haraldseid@politiet.no


52868103 91671700

John Malvin Økland

Arbeidsgiver

Sjøfartsdirektoratet

joe@sdir.no

52745222 91646896

Hege Rosså

Arbeidsgiver

Universitetet i Stavanger

hege.rossa@uis.no

51833140

Tom Roar Eikebrokk


Tillitsvalgt UNIO

Universitetet i Agder

tom.eikebrokk@uia.no

99739907

Odd Helge Henriksen

Tillitsvalgt LO

LO Stat

odd.henriksen@lostat.no

51500260 97580859

Kristian Falnes Solberg

Tillitsvalgt Akademikerne

Statsforvalteren i Rogaland

fmrokso@statsforvateren.no


51568928


Paal Herman Seivaag

Tillitsvalgt YS

Nav

paal.hermann.seivaag@nav.no

 

41502330


 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
Representerer
 *
Mobil
Arbeidssted
Stilling
Ønsker overnatting på hotellet

Velg lunsjalternativer


Deltar på middagen mandag 5. september

Allergier eller andre spesielle behov
 *