Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier - Bodø

Stortinget har vedtatt nye bestemmelser om samarbeid, samordning og barnekoordinator i 14 velferdstjenestelover. Endringene trådte i kraft 1. august 2022. Målet med endringene er å få til bedre samarbeid og samordning av tjenester til barn og unge og deres familier. Kommunene har fått en tydelig plikt til å samarbeide og avklare hvilken tjeneste som skal samordne.

Du finner mer informasjon om lovendringene i Prop. 100 L (2020–2021) - regjeringen.no

Endringene stiller krav til ledere og beslutningstakerne i kommunene. For å hjelpe kommunene i arbeidet med samordningen har Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet utarbeidet en tverrsektoriell veileder for de nye bestemmelsene. Veilederen ble publisert 15. september 2022 og innholdet vil bli tematisert under konferansen.

Program

Innholdet på konferansen vil være nyttig for alle som jobber med barn og unge, og som omfattes av de nye lovendringene. Lovendringer, taushetsplikt og samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten er noen av temaene som blir tatt opp. For fullstendig program, se egen lenke.


Påmelding

Konferansen er stedlig. Det er begrenset med plasser i konferanselokalene, så vi må ta forbehold om at det kan bli fullt.

Statsforvalteren i Nordland dekker utgifter til reise, overnatting og deltakelse. Påmelding er bindende. Dersom man avbestiller etter påmeldingsfristen har utløpt, vil man bli fakturert.

Konferansen vil foregå tre ulike steder i fylket for at flest mulig skal ha anledning til å komme. Det vil være en «lunsj-til-lunsj»- konferanse med middag på kvelden første konferansedag. Vi anbefaler at deltakere melder seg på i sin region, da formålet med både konferansen og lovendringene er samarbeid mellom tjenestene.

  • Bodø: 29. og 30. november på Scandic Havet. Påmelding innen: 18.11.22
  • Svolvær: 1. og 2. desember på Thon hotel Svolvær. Påmelding i eget skjema innen: 22.11.22
  • Mosjøen: 13. og 14. desember på Fru Haugans. Påmelding  i eget skjema innen: 30.11.22

For å få dekket reisekostnader må du først opprette bruker her: 

www.statsforvalteren.no/nb/Nordland/Om-oss/Reiseregning-og-honorar/

 

Registreringsskjema