Regional jordvernkonferanse 2022

Agenda: Vi ser nærmere på hvilken betydning jordvernet har i dag; med både globale, nasjonale, regionale og lokale briller. Er tida inne for å revurdere allerede avklart arealbruk? Og hvilket handlingsrom har kommunene til å gjøre dette

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon