Oppvekstkonferansen - sammen om ung inkludering

Statsforvalteren i Nordland, Nordland fylkeskommune, KS, Helse Nord, Nordlandsforskning og NAV Nordland inviterer til Oppvekstkonferansen 2024.

Konferansens innhold er aktuelt for alle som jobber med barn og unge i kommunene.


Hovedtema for Oppvekstkonferansen 2024 er inkludering. Konferansen ser på dette på ulike nivåer:

Hvilke samfunnsutfordringer skaper utenforskap?

Hva er status i Nordland?

Hvordan jobber vi med inkludering i Nordland?


I Nordland har vi både plass til og behov for alle. Det er et felles mål at alle unge skal kjenne på tilhørighet og ha mulighet for å delta i samfunnet ut fra egne forutsetninger. 

Etableringen av en årlig felles oppvekst konferanse er første steg på veien.


Partnerskapsavtalen: Samarbeid mellom Statsforvalteren i Nordland, Nordland fylkeskommune, KS, Helse Nord, Nordlandsforskning og NAV Nordland. 

Arrangørene har inngått en partnerskapsavtale for tettere samarbeid og mer helhetlig arbeid med ung inkludering.Viktig info:

Påmeldte til middag som ikke møter opp vil måtte dekke kostnaden selv og bli fakturert i ettertid.

Deltakere som trenger ekstra overnatting må ta kontakt med hotellet selv.

 

Registreringsskjema

Verksemd / Virksomhet
 *
Eining / Enhet
 *
Stilling
 *
Fornamn / Fornavn
 *
Etternamn / Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Mobil
 *
Klasse/Kategori
 *
Annet / Allergi / Behov
Kampanjekode
 
Betalingsmetode
 *