Nettverkssamling for ACT/FACT og FACT-ung (i ordinær drift) i Midt Norge

Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Trøndelag vil i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helse (NAPHA), Kompetansesenter for rusfeltet (KoRus), RVTS- midt (regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging), samt bruker og pårørendeorganisasjonene Alarm og RIO invitere til nettverksmøte for ACT/FACT- team i Region Midt. 

Invitasjonen går også til FACT- ung team i vanlig drift. I praksis vil dette kun gjelde Molde teamet i år.

Nettverksmøtene skal bidra til styrking og oppfølging av teamene, samt være et faglig møtepunkt for diskusjon og refleksjon på tvers av de ulike team.

Detaljert program vil bli lagt ved så snart alle detaljer er på plass.

Økonomi: Samlingen er gratis og inneholder en overnatting, middag og  «dagpakker» bestående av kaffe/te, pausemat og lunsj begge dager på hotellet.

Avmelding: Nettverkssamlingen er gratis, men dersom du er påmeldt og ikke avmelder deg før fristen, blir det fakturert for faktiske utgifter.

Reise/losji: Reiseutgifter og ev. behov for overnatting fra kvelden før, må dekkes av det enkelte team. Overnatting (helpensjon) er forbeholdt de med lang reiseveg.

Målgruppe: Ansatte i ACT/FACT team, samt FACT-ung team i drift (Molde). 


Påmelding:  Det er elektronisk bindande påmelding innan 15.09.2023. Påmeldingsskjema finn du på denne sida.  Spørsmål om påmelding rettast til [email protected] eller telefon 71 25 85 11. 

Stadfesting:  Påmelding blir stadfesta direkte til e-post etter påmelding. Får du ikkje stadfesting er du ikkje påmeldt. Sjekk om du har fylt ut alle felt. 

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon