Nettverksmøte for kommunene på Nordmøre og i Romsdal

Statsforvalteren, i samarbeid med Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT),  Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helse (NAPHA) og Kompetansesenter for rusfeltet (KoRus) inviterer til eit nettverksmøte om utvikling av kommunale rus- og psykisk helsetenester i kommunen.

Nettverksmøtene gjennomføres som et tiltak for å bidra til styrking og oppfølging av det kommunale psykisk helse og rusarbeidet, der understøtting av lokal tjenesteutvikling står sentralt. Noe som ble løftet frem av flere kommuner under dialogmøter med kommunene i fjor, var ønsket om et faglig møtepunkt. Nettverksmøtet blir et svar på dette ønsket.

Målgruppe for samlinga er ansatte i kommunene som har ansvar for og jobber med mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer. Ansatte i NAV er også i målgruppen. Ledere oppfordres til å delta. Det er i tillegg ønskelig med deltakelse av erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter. Kommunene står selvsagt fritt til også å kunne stille med andre medarbeidere, som kommunen mener kan være aktuelle.

Økonomi: Samlingen er gratis og inneholder «dagpakke» bestående av kaffe/te, pausemat og lunsj på hotellet.

Reise/losji: Reiseutgifter og ev. behov for overnatting fra kvelden før, må dekkes av kommunene.

Avmelding: Nettverkssamlingen er gratis, men dersom du er påmeldt og ikke avmelder deg før fristen, blir det fakturert for faktiske utgifter.

Tema for dagen:

  • Opptrappingsplan psykisk helse
  • Bruker og pårørenderepresentasjon i utvikling av kommunalt rus/psyk-arbeid
  • Brukerplan og IS 24/8
  • Recoveryperspektivet i tjenesteutvikling

Rådgivende enhet vil bli tema i et eget webinar 5.oktober

Påmelding:  Det er elektronisk bindende påmelding innen 27.08.2023. Påmeldingsskjema finner du på denne siden.  Spørsmål om påmelding rettes til [email protected] eller telefon 71 25 85 11. 

Bekreftelse:  Påmelding blir bekreftet direkte på e-post etter påmelding. Får du ikke bekreftelse er du ikke påmeldt.  Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon