Nettseminar om ny boligsosial lov

Vi inviterer alle aktuelle i kommunene i Troms og Finnmark og andre aktuelle samarbeidspartnere til et nettseminar om ny boligsosial lov. Loven trer i kraft 1. juli 2023. Klikk her for å lese om den nye boligsosiale loven.

I nettseminaret vil vi gi en innføring i loven og komme inn på både kommunenes og Statsforvalterens roller og ansvar.


Seniorrådgiver Marte Skjærvold og rådgiver Linn-Charlotte Nordahl i sosial- og velferdsseksjonen i helse- og sosialavdelingen vil formidle innholdet og du kan stille eventuelle spørsmål i forkant eller etterkant av seminaret til dem. Spørsmål i forkant vil vi i all hovedsak svare ut i seminaret.

Kontaktpersoner


Marte Skjærvold
[email protected] 

Linn-Charlotte Nordahl
[email protected]
Det er ingen krav om påmelding.

Klikk her for å delta på nettseminaret

 

Registreringsskjema