Nettmøte politiske partier

Kommunal- og distriktsdepartementet inviterer til digitalt informasjonsmøte for politiske partier i november 2023. Møtet er i samarbeid med Partilovnemnda, Statistisk Sentrabyrå og Statsforvalteren i Vestland.

Vi ønsker å ha nær kontakt med partiene og partileddene for å bidra til at rettigheter og plikter etter partiloven skal fungere så rasjonelt som mulig.

Temaer tatt opp på møtet i år vil vere:

  • Partiloven
  • Bidrag i valgår
  • Fylkesdeling (steder det vil være aktuelt)
  • Partiportalen
  • Partiregnskap
  • Økonomirapportering
  • Sanksjoner 

Møtet vil foregå på Teams - e-post med møteinvitasjon vil komme i etterkant av påmeldingen.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon