Nasjonal nettverkssamling Inn på tunet 2024

Velkommen til årets nettverkssamling for Inn på tunet, denne gangen i Oslo og Akershus.
Samlingen er for ansatte hos statsforvalterne, LMD, Landbruksdirektoratet, Stiftelsen Norsk Mat, fylkeskommunene og Innovasjon Norge med oppgaver innen Inn på tunet.

Påmeldingsfristen er 1. juni.  Vi har en begrensning på 40 deltakere.  

NB! Overnatting ordner hver enkelt for seg.

Program 

Se programmet her.

Vi har åpnet for påmelding 

Du melder deg på via skjemaet under. Ved påmelding kan du velge mellom å få tilsendt faktura som EHF, PDF eller e-post. Husk å ha betalingsinformasjon klar ved påmelding. Du kan betale online (kort) eller velge faktura. Det er også mulig å melde på flere deltagere samtidig. 

Påmeldingen er bindende, og ved endringer/avmelding etter 1. juni, må dere dekke faktiske kostnader knyttet til oppholdet. 

Dersom du uteblir fra samlingen, vil ikke deltageravgiften bli refundert. 

Ansatte hos Statsforvalteren: Velg klasse/kategori "Ansatt Statsforvalteren (internfaktureres)" og "Online betaling" når dere melder dere på.


Statsforvalteren skal være kompetansesenter for kommunene på landbruk gjennom formidling av nasjonal politikk og bevisstgjøring av kommunenes rolle og ansvar med vekt på forvaltning og kontroll av økonomiske og juridiske virkemidler. 

Samlingen skal inspirere og gi faglig oppdatering, kompetanseheving, bidra til likebehandling og være en nettverksarena for kommuneansatte og andre med oppgaver innen landbruket i Oslo og Viken. 

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon