Kurs i praktisk stibygging

Varig vedlikehald av stiar i ei verd av vatn


Folgefonna nasjonalparkstyre har fått midlar til å restaurere ein sti knytt til nasjonalparken og vil bruke pengane til å styrke kompetansen på stibygging rundt Folgefonna. Kurshaldar vert Rune Holen som arbeider i Statens naturoppsyn og har arbeidd med sti og tilrettelegging i ei årrekke. 

Målgrupper

 •     Organisasjonar som arbeider med friluftsliv og stiar
 •     Lokale entreprenørar/anleggsgartnarar og andre som kan ta på seg oppdrag i vedlikehald og opparbeiding av stiar
 •     Offentlege tilsette som arbeider med stiar

Innhald

 • Synfaring og vurdering av naudsynte tiltak
 • Prosjektering av eit stiprosjekt
 • Gjennomgang av ulike teknikkar i stibygging
  • Spalta grussti
  • Steinlegging
  • Klopplegging 
  • Bygge ein grøft som held seg
  • Drift og vedlikehald
 • Søknader og finansiering av stiprosjekt

Program

 • Torsdag kl 12-19
 • Fredag kl 9-17
 • Laurdag kl 9-13

Deltaking er gratis. Alle måltid vert dekka på Rosendal Fjordhotel. Det er midlar til å dekke overnatting til nokon av gjestene om det er behov for det. Dei med lengst reiseveg vert prioritert.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon