Konferanse om bekymringsfullt skolefravær 23. mars

Oppvekstavdelingen hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark inviterer til dagskonferanser om temaet bekymringsfullt skolefravær i grunnskolen.

Målgruppen for konferansen er skoleledere, skoleeiere og PPT.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon