Webinar: Fallgruver å unngå når kommunen gir økonomisk garanti til en annen virksomhet

På dette webinaret får du kunnskap om noen vanlige feil som gjøres når saker om økonomisk garanti saksbehandles og legges fram for kommunestyret. Du får også vite hvordan du kan bruke et nasjonalt skjema både for å kvalitetssikre selve saksbehandlingsprosessen og for å sende inn garantien til godkjenning hos Statsforvalteren.  

Foredragsholder: fagdirektør Kristine Enger, Statsforvalteren i Rogaland

Målgruppe: Ledere og saksbehandlere hos alle landets kommuner med ansvar for behandling av søknader om kommunale garantier. Webinaret er også relevant for ledere og saksbehandlere hos statsforvalterne, fylkeskommunene og KDD. Webinaret er åpent for alle interesserte.

Tidsramme: 2 timer 

Registreringsskjema