Inn på tunet - fagdag

Som del av eit nasjonalt Inn på tunet-løft, vart Statsforvaltaren i Møre og Romsdal tildelt eit av fire pilotprosjekt av Landbruksdirektoratet hausten 2020. 

Vår pilot er retta mot mogelege innkjøpararar av Inn på tunet-tenester i den vidaregåande skulen. 

Som del av prosjektet arrangerer vi ein fagdag for IPT-tilbydarane i Møre og Romsdal. Meir informasjon om Inn på tunet-løftet finnast her: https://www.innpatunetloftet.no/nn/vidaregaande-skule/

Frå programmet kan nemnast:
- Barnevernreformen/oppvekstreformen - kan IPT ha ei rolle her? v/Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
- Mogelegheitene for bruk av IPT som alternativ opplæringsarena – presentasjon av kartlegging i Møre og Romsdal v/Oxford Research
- Korleis forstå det offentlege som innkjøpar? v/Møre og Romsdal Fylkeskommune
- Kva skal til for å verte godkjent som lærebedrift? v/Møre og Romsdal Fylkeskommune
- Korleis gjere det lett for kjøpar av IPT-tenester? Slik gjer vi det! v/Line Stølan, Stall Stølan på Tingvoll og Veronica Reinås, Eikra gard på Stjørdal
- Kva må til for auka bruk av IPT i vidaregåande opplæring? v/Henrik Stensønes, leiar i kultur-, næring- og folkehelseutvalet og rådgjevar Kristiansund vg skule
- Kva kan IPT-næringa gjere for å verte attraktive i vidaregåande opplæring? Gruppearbeid

Endeleg program vert lagt ut så snart det er klart.

Økonomi: Gratis. Andre interesserte er også velkomne til å delta gratis. 

Påmelding:  Det er elektronisk bindande påmelding innan 11. oktober 2022.  Påmeldingsskjema vil du fram til då finne lenger ned på denne sida.  Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på e-post til [email protected] eller på telefon 71 25 85 11.

Stadfesting:  Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din e-post når påmeldinga er gjort.  Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar.  Sjekk om du har fylt ut alle felt.Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon