Informasjonsmøte politiske partier 8. november

Kommunal- og distriktsdepartementet inviterer til informasjonsmøter for politiske partier i november 2023. Møtet er i samarbeid med Partilovnemnda, Statistisk Sentralbyrå og Statsforvalteren i Vestland. 

Vi ønsker å ha nær kontakt med partiene og partileddene for å bidra til at rettigheter og plikter etter partiloven skal fungere så rasjonelt som mulig.

Temaer tatt opp på møtet i år vil vere:

  • Partiloven
  • Bidrag i valgår
  • Fylkesdeling (steder det vil være aktuelt)
  • Partiportalen
  • Partiregnskap
  • Økonomirapportering
  • Sanksjoner 

Det er gratis å delta på møtet, og det blir servert lunsj. Partiene dekker selv reiseutgifter. 

Hvor og når:

Alle møter vil starte kl 10.00 og avsluttes kl 14.00.  Påmeldingen er bindende.

For de som ikke har anledning til å komme, vil det også bli satt opp et nettmøte 14. november klokken 18.00 til 20.00.


Siste frist for påmelding er 7. november.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon