Gruppeveiledning og kurs i offentlig helsearbeid for LIS 1-Leger 26. til 28. april

GRUPPEVEILEDNING OG KURS I OFFENTLIG HELSEARBEID FOR LIS 1-LEGER 26. TIL 28. APRIL


Program: 

 ONSDAG 26. APRIL

For LIS 1-leger i Ofoten og Troms


10:15 |Gruppeveiledning v/Statsforvalterens gruppeveiledere
11:30 |Lunsj
15:45 |Slutt for dagen
19:00 |Middag på hotellet


For LIS 1-leger i Finnmark


11:30 | Lunsj
12:30 |Pyskisk helsevernloven med praktisk gjennomføring og erfaring ved bruk av tvungen undersøkelse, med særlig fokus på legeundersøkelse etter §3-1 v/Drude Bratlien og Mohammed Sherif

  •  Psykisk helsevernlov og bruk av tvang
  •  Tvangsinnleggelse, og tvangsundersøkelse
  •  Lovverk og praktisk gjennomføring
  •  Kasuistikker og spørsmål
13:25 |Pause
13:35 |Psykisk helsevernloven fortsetter
15:00 |Gruppeveiledning v/Statsforvalterens gruppeveiledere
18:00 |Slutt for dagen
19:00 |Middag på hotellet


TORSDAG 27. APRIL

 Felles for alle

 

08:30 |Samfunnsmedisinske oppgaver i kommunen: Ulike legeroller v/Drude BratlienogMohammed Sherif

  •  Beredskap - kriser
  •  Smittevern
  •  Andre lovpålagte, offentlige oppgaver
09:30 |Pause
09:40 | Melding til barnevernet. Legens rolle v/Janne Slemmen
10:25 |Hva er vergemål? Legens rolle v/Linn Eva Eide
10:45 |Pause
11:00 |Helsejuridiske tema (1) v/Borghild Espenes, Ingvild Myrvang og Astrid Teigland
11:45 |Lunsj
13:00 |Helsejuridiske tema (2)
13:45 |Pause
14:00 |Helsejuridiske tema (3)
14:45 |Pause
15:00 |Helsejuridiske tema (4)
15:45 |Slutt for dagen
18:00 |Middag på restaurant i Tromsø


FREDAG 28. APRIL

Felles for alle:

 

08:30 |Allmennlegene og Nav v/Bjørn Berge Hansen

  •  Hvordan få et godt samarbeid med NAV?
  •  Attester ved arbeidsuførhet
11:15 |Pause
11:30 |Helsekrav ved førerkort v/Oda Bavda Mortensen og Astrid Teigland
13:00 |Lunsj


Statsforvalteren tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.


KONTAKTPERSONER

Astrid Teigland (Finnmark)
Anders Aasheim (Troms)
[email protected]
78 95 05 85

[email protected]
77 64 21 54
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon